hydroterv logo
Cím: 6500 Lajosmizse , Ybl Miklós u. 7.
Email: hydroter@gmail.com
Telefon : +36 (76) 356-765 / +36 (30) 95-82-919
Főoldal MP szűrőfejek Porcelán szűrőfejek Bermuda cillichemie szűrőfej Hydroterv Kapcsolat
Szűrőfejek Szűrőfejek Szűrőfejek

Impresszum

Cég neve: HYDROTERV Víztároló- és kezelő berendezéseket Tervező és Kivitelező Közkereseti Társaság

Székhely, telephely: 6050 Lajosmizse, Ybl M. u. 7.

Adószám: 29744077-2-03

Cégjegyzékszám: 03 03 100197

Email cím: hydroter@gmail.com

Weboldal tárhelyének üzemeltetője: Tárhely.Eu Kft. +36 1 789-2-789 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14

Adatvédelmi tájékoztató

A Hydroterv Víztároló- és Kezelő Berendezéseket Tervező és Kivitelező Közkereseti Társaság ( továbbiakban Hydroterv KKt.) összhangban az európai uniós adatvédelmi irányelvekre vonatkozó szabályozással (2016/679 GDPR Rendelet) és a biztonságos internetes kereskedelem szabályaival, a személyes adatok védelme, és az ezen adatokra vonatkozó önrendelkezési jog maximális tiszteletben tartása érdekében az alábbiak szerint tájékoztatja Önt személyes adatainak kezelésének feltételeiről.

1. Az adatkezelő neve: Hydroterv KKt.
2. Az adatkezelő címe: 6050 Lajosmizse, Ybl M. u. 7.
3. Az adatkezelő elérhetőségei:

4. Az adatkezelés jogalapja:
• az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása

5. A kezelt adatok köre:
a. Általános böngészés
Személyes adatokat oldalaink látogatása során általánosan hozzáférhető tartalmak megtekintése során nem gyűjtünk és tárolunk. Az Ön személyére, felhasználói profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni. Ön, mint magánfelhasználó, teljesen névtelen marad. Annak érdekében, hogy a látogatóinkat nagyobb érdeklődésre számot tartó tartalommal és termékekkel tudjuk elérni, a Google Analytics szolgáltatását használjuk, amelyek ehhez hasznos információt szolgáltatnak a weboldalainkon történt látogatásokról. Ezen felül böngészését nem követjük nyomon.

b. Email küldés
Vállakozásunk elsősorban céges megrendelőket szolgál ki. Ajánlatkérés / megrendelés esetén emialben megküldött céges adatok ( számlázási cím például) nem minősülnek személyes adatnak. Abban az esetben ha Ön esetlegesen személyes adatot is megad (az Ön saját telefonszáma például), kérheti ezen törlését bármikor a hydroter@gmail.com email címre történő törlési kéréssel.

6. Az Ön személyes adatainak hozzáférhetősége
Az Ön által esetlegesen emailben elküldött személyes adataihoz csak és kizárólag a Hydroterv KKt. ügyvezetője fér hozzá az email levelezésen keresztül.

7. A személyes adatok harmadik félnek történő átadása / Igénybe vett adatfeldolgozók:
Személyes adatot semmilyen formában nem adunk át harmadik félnek.

8. Az adatkezelés időtartama:
Az Ön által megadott személyes adatokat bármikor töröltetheti a hydroter@gmail.com email címre vagy postacímünkre történő személyes adat törlési kérelemmel.

9. Az érintettek jogai és érvényesítésük
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél:
• tájékoztatását személyes adatai kezeléséről.
• személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak- a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

10. Hydroterv Kkt. kötelezi magát, hogy gondoskodik a részére szolgáltatott adatok biztonságáról, megteszi továbbá azon technikai és szervezési intézkedéseket, melyek biztosítják, hogy a felvett adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok jogosulatlan felhasználását és megváltoztatását.

11. Jogérvényesítési lehetőségek:
1. A jogosult jogainak megsértése esetén, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, 1530 Budapest, Pf. 5., tel.: + 36 (1) 391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu, http://naih.hu ) fordulhat. A bírósági eljárásra vonatkozó szabályokat részletesen az Infotv. 22. §-a tartalmazza.
2. Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kérjük forduljon hozzánk bizalommal.